Finance

Financiële administratie, rapportage en analyse

Vanuit het hoofdkantoor in Eindhoven opereert het finance team bestaande uit 4 collega’s, er wordt gerapporteerd aan Seth Winterscheidt, Financieel directeur.

Iedere collega heeft eigen verantwoordelijkheden waarbij collega’s elkaar onderling kunnen vervangen of meehelpen indien nodig. Globaal kan het taakgebied van het finance team onderverdeeld worden in de volgende onderdelen:

Door het opstellen van diverse overzichten, het bouwen en aanleveren van uiteenlopende Business Intelligence Rapportages, waarbij traditionele (financiële) data succesvol wordt gekoppeld aan Business data, ondersteunen en adviseren de medewerkers van het finance team o.a. de financieel directeur, de operationeel directeur en het MT in de uitvoering van hun werkzaamheden. 

De maandelijkse rapportages richting de holding van Continu (House of HR), coördinatie van financial audits en het zorgdragen voor de jaarrekeningen zijn o.a. verantwoordelijkheden die op deze afdeling liggen. Maar ook het verwerken van inkomende facturen en het klaarzetten van betalingen zodat deze op tijd betaald worden. Ten slotte wordt door de service gerichte aanpak van onze debiteurenbeheerder het aantal openstaande vorderingen flink terug gedrongen. 

Cultuur, vrijdagmiddag lunch, lekkers en flextijden

Binnen Continu houden we van korte lijntjes, vragen over lopende zaken stellen we direct. Twee wekelijks hebben wij een afdelingsoverleg.

Iedere vrijdagmiddag lunchen we buiten de deur, ook collega’s van de afdelingen HR en Compliance sluiten vaak aan. Dan nemen we iets op de hand mee tijdens een grote ronde lopen of lunchen we bij één van de lekkere lunchtentjes in de buurt.

Collega’s op de afdeling hebben verschillende begin- en eindtijden. Zo begint de een vroeg om ook eerder te stoppen en begint een ander later om eerst de kinderen naar school te kunnen brengen. En als het een keer druk is werk je langer door en compenseer je dat op een ander moment. Dat is het voordeel van flexibele werktijden!