Compliance

"Het voldoen aan wet- en regelgeving"

De afdeling Compliance opereert vanuit het hoofdkantoor op het Flightforum te Eindhoven. De afdeling bestaat uit een tweetal medewerkers namelijk; De Compliance & Data Protection Officer alsmede de Director Backoffice & Compliance. Tezamen vormen zij het kloppende Compliance hart van Continu Group.

Compliance betekent vrij vertaald; het voldoen aan wet- en regelgeving. Dit is dan ook hoofdzakelijk de taak van de afdeling. De Compliance Officer draagt er, in samenwerking met de Director Backoffice & Compliance, zorg voor dat Continu Group in overeenstemming handelt met verplichtingen voortvloeiend uit bijvoorbeeld normen als ISO 9001:2015, VCU 2011/05 maar ook wettelijke verplichtingen als AVG/GDPR.

De afdeling Compliance integreert rechten en plichten voortvloeiend uit wetgeving & normen in de bedrijfsvoering met het oogmerk om zo effectief mogelijk te kunnen ondernemen.

Op 25 mei 2018 is de AVG/GDPR van kracht gegaan. Met deze nieuwe Europese privacywet krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen en de betrokkenen meer rechten. Arbeidsbemiddeling is people business. Onze adviseurs zijn voortdurend bezig met persoonsgegevens. Dat maakt een goede implementatie van de AVG/GDPR in de bedrijfsvoering van Continu van essentieel belang. De Compliance & Data Protection Officer bekijkt samen met de interne collega’s hoe zij hun dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren binnen de kaders van de AVG/GDPR.

Om een toonaangevende intermediair te zijn en te blijven kent Continu Group een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001-2018). Dit systeem wordt voortdurend gemonitord. Indien wenselijk, nodig of noodzakelijk kunnen onderdelen en processen worden bijgestuurd. Zo wordt er elk jaar een directiebeoordeling opgesteld waarin de doelstellingen van de diverse afdelingen worden vastgelegd. Op kwartaalbasis worden deze doelstellingen met de betreffende eindverantwoordelijke geëvalueerd. Aan de hand van interne audits worden de organisatie brede werkprocessen getoetst op basis van uniformiteit en uiteraard kwaliteit.

Continu Group heeft naast kwaliteit ook veiligheid hoog in het vaandel staan. Op dagelijkse basis werken er vele professionals op locatie bij onze talrijke en ook zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Om de veiligheid en welzijn van deze professionals te kunnen waarborgen en het risico op ongevallen tot een minimum te reduceren is Continu Group VCU gecertificeerd. Onze Continu’ers zijn VIL-VCU gecertificeerd en voeren met enige regelmaat werkplekinspecties bij onze opdrachtgevers op locatie uit. Aangezien voorkomen nog altijd beter is dan genezen worden de professionals als ook de opdrachtgevers voorafgaand aan een nieuw project zorgvuldig geïnstrueerd. Werken aan veiligheid is samenwerken.

Cultuur van de afdeling

Compliance is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen van de organisatie en heeft daardoor een helikopter view. Hierdoor is het noodzakelijk dat de Compliance Officer samenwerkt met alle afdelingen binnen Continu Group. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend. De afdeling Compliance hanteert een no-nonsense benadering.

Quote; Een ‘handje vasthouden en alleen maar meepraten? daar heeft niemand iets aan’.

Het samenwerken met interne collega’s op alle bedrijfsonderdelen resulteert dat de afdeling Compliance deel uit maakt de totale organisatie.