Compliance

"Het voldoen aan wet- en regelgeving"

De afdeling Compliance opereert vanuit het hoofdkantoor in het PSV stadion te Eindhoven. We hebben een compliance officer, die ook de titel Functionaris Gegevensbescherming draagt. Hij rapporteert aan de Manager Backoffice en Compliance.

Deze afdeling houdt zich met name bezig met privacy wet- en regelgeving, maar ook met kwaliteitsmanagement als ISO en VCU. Compliance betekent vrij vertaald ‘het voldoen aan wet- en regelgeving’. De afdeling integreert rechten en plichten voortvloeiend uit wetgeving in de bedrijfsvoering met het oogmerk om zo effectief mogelijk te kunnen ondernemen.

Op 25 mei 2018 is de AVG/GDPR van kracht gegaan. Met deze nieuwe Europese privacywet krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen en de betrokkenen meer rechten. Arbeidsbemiddeling is people business. Onze adviseurs zijn voortdurend bezig met persoonsgegevens. Dat maakt een goede implementatie van de AVG in de bedrijfsvoering van Continu van essentieel belang. De Compliance Officer bekijkt samen met de interne collega’s hoe zij hun dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren binnen de kaders van de AVG.

Om een toonaangevende intermediair te zijn en te blijven kent Continu een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001-2018). Dit systeem wordt voortdurend gemonitord. Indien wenselijk, nodig of noodzakelijk kunnen onderdelen en processen worden bijgestuurd. Zo wordt er elk jaar een directiebeoordeling opgesteld waarin de doelstellingen van de diverse afdelingen worden vastgelegd. Op kwartaalbasis worden deze doelstellingen met de betreffende eindverantwoordelijke geëvalueerd. Aan de hand van interne audits worden de organisatie brede werkprocessen getoetst op basis van uniformiteit en uiteraard kwaliteit.

Continu heeft naast kwaliteit ook veiligheid hoog in het vaandel staan. Op dagelijkse basis werken er vele professionals op locatie bij onze talrijke en ook zeer uiteenlopende opdrachtgevers. Om de veiligheid en welzijn van deze professionals te kunnen waarborgen en het risico op ongevallen tot een minimum te reduceren is Continu VCU gecertificeerd. Onze Continu’ers zijn VIL-VCU gecertificeerd en voeren met enige regelmaat werkplekinspecties bij onze opdrachtgevers op locatie uit. Aangezien voorkomen nog altijd beter is dan genezen worden de professionals als ook de opdrachtgevers voorafgaand aan een nieuw project zorgvuldig geïnstrueerd. Werken aan veiligheid is samenwerken.

Cultuur van de afdeling

Compliance is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen van de organisatie. Daarom werkt de Compliance Officer samen met alle afdelingen binnen Continu. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend. De afdeling Compliance hanteert een no-nonsense benadering. Een ‘handje vasthouden en alleen maar meepraten’, daar heeft niemand iets aan. Het samenwerken met interne collega’s op alle bedrijfsonderdelen maakt dat je als Compliance Officer deel uit maakt de totale organisatie.